KOULUTUSTOIMINTA

Seuratanssinohjaajakoulutukset

Lavatanssikulttuuri elää ja voi hyvin. Sen kehittymisen ja pysyvyyden yhtenä edellytyksenä on aktiivinen koulutustoiminta, jota jokainen seura tekee mm. järjestämällä jäsenilleen säännöllisesti tavoitteellista kurssitoimintaa.

SUSELin seuratanssinohjaajakoulutus järjestetään kolmen (3) osion koulutuskokonaisuutena: eskari, perustaso sekä jatkomodulit. Koulutus antaa eväät yli kymmenen lajin alkeis- ja alkeisjatkotason ohjaukseen. Lisäksi koulutuksessa keskitytään ohjaajien oman tanssitaidon syventämiseen, annetaan tärkeää perustietoa seuratanssimusiikista sekä ohjaamiseen liittyvistä huomioista ja velvoitteista.
Seuratanssinohjaajakoulutus käsittää kaikkiaan 13 viikonloppua. Yhden viikonlopun opetuksellinen osuus on 13,5h, jolloin koulutustuntien kokonaismäärä on 175,5h.
Lisäksi SUSEL järjestää eriaisia teemakoulutuksia, joihin voivat osallistua muutkin kuin ohjaajana toimivat. Näiden koulutusten sisältö ja kesto räätälöidään teeman mukaisesti.

Kattavan ohja​ajakoulutuksen saat seuraavasti:

  1. Eskari (E1-E3)

  2. Perustaso (P1-P6)

  3. Jatkomodulit (M)

Suorittamalla eskarin ja perustason, valmistut seuratanssinperusohjaajaksi.
Suorittamalla lisäksi vielä jatkotason (kaksi modulia), valmistut seuratanssinohjaajaksi.
Jatkomodulien suorittamismäärää ei ole rajoitettu.

Teemakoulutus = Eri teemojen koulutuksia ohjaajille, ohjaajaopiskelijoille ja tanssinopettajille.

Seuratanssinohjaajan pätevyys antaa hyvät edellytykset tanssinopettajatutkintoon (amk) osallistumiselle.

Lattari moduli valmistuneille perusohjaajille 

Katso lisätiedot jatkokoulutuksista.

Eskari alkaa keväällä 2020

Jos olet ohjaajapolkusi alkutaipaleella, ilmoittaudu Eskariin.

Katso lisätiedot Eskarista

Tanssiksi -ohjaajakoulutukset

Katso lisätiedot Tanssiksi -koulutuksista

Kenelle ohjaajakoulutukset on tarkoitettu? 

Tarkoituksena on palvella SUSEL:n jäsenistöä tarjoamalla koulutusta jäsenseurojen lavatanssiohjaajille. Koulutus käy myös muille kiinnostuneille, kuten muiden seurojen ohjaajiksi aikoville. Omaan ohjaukseen voi tulla hakemaan vahvistusta myös esimerkiksi koulujen liikunnanopettajat tai kansalaisopistojen tanssinopettajat. Toivotamme tervetulleiksi koulutukseen myös jo tanssinopetustehtävissä toimivat ohjaajat, valmentajat ja opettajat hankkimaan vankat perustiedot lavatansseissa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on hyvä tanssitaito perustansseissa.

SUSEL ja STUL tekevät koulutusyhteistyötä. Joten näiden liittojen seurojen ohjaajien on mahdollista kouluttautua molempien liittojen koulutuksissa.

SUSELin seuratanssiohjaajakoulutukseen osallistujien tulee kuulua tai liittyä SUSELin tai STULin jäsenseuraan ennen koulutuksen aloittamista.

SUSEL koordinoi koulutuksen tavoitteet, laajuuden sekä pääsisällön. 

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Koulutuskokonaisuuden suunnittelusta vastaa nimetty koulutustiimi: Henna Rusi/koulutussihteeri, Mia Försti, Vesa Inkinen ja Matti Mustajärvi. Koulutuksen toteuttavat tanssinopettajat (AMK) Heini Ahtiainen ja Jyrki Keisala. 

Lisäksi koulutuksissa vierailee eri alojen ja -lajien asiantuntijoita.

SUSEL toivoo, että mahdollisimman moni seurojen ryhmiä ohjaava olisi käynyt seuratanssinohjaajakoulutuksen. Näin yhteinen päämäärämme lavatanssin kehittämiseksi olisi helpompi saavuttaa. Kentällä olevien ohjaajien yhteinen näkemys ja taattu laatu näkyvät ulospäin positiivisena merkkinä liiton toiminnasta.

Lisätiedot:

koulutussihteeri@susel.fi / 044 980 6062