SUSEL-ohjaajakoulutus uudistuu

Uusi koulutus tulee korvaamaan vanhan ohjaajakoulutuksen (Taso I, Taso II, Taso III) kokonaisuudessaan vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Uusi koulutus järjestetään kolmen (3) osion koulutuskokonaisuutena: eskari, perusosa sekä jatkokoulutus. Koulutuskokonaisuus käsittää 12 viikonloppua. Viikonlopun opetuksellinen osuus on 13,5 h, jolloin koulutustuntien kokonaismäärä on 162 h.

Uuden koulutusohjelman rakenne

Perusohjaaja (Eskari+Perusosa)

Eskari (E1-E3)
Koulutuksessa keskitytään ryhmän haltuunottoon, äänenkäyttöön sekä muihin ohjauksen perusteisiin. Käydään läpi tanssilajien perustekniikkaa ja kuvioita sekä mietitään mitä ohjaustilanteessa tulee huomioida. Tutustutaan sekä viejän, että seuraajan rooleihin, joten vienti ja seuraamistaitojen kehittäminen on avainroolissa. Tämä edellyttää hyvää perustanssitaitoa. Eskari koostuu kolmesta viikonlopusta, jolloin Eskarin koulutustuntien kokonaismäärä on 40,5h.    

Perusosa (P1-P5)
Eskarin jälkeen ohjaajiksi aikovien odotetaan hakeutuvan Perusohjaaja koulutukseen. Perusohjaaja tasolla laajennetaan lajikirjoa ja syvennetään ohjaustaitoja sekä paneudutaan tanssimusiikin saloihin. Jakso koostuu viidestä viikonlopusta, jollon jakson koulutuksellinen kokonaismäärä on 67,5h.

Seuratanssiohjaaja

Jatkokoulutus (moduulimuotoinen)
Seuratanssiohjaaja pätevyyden saa suoritettuaan perusohjaaja –tason lisäksi kaksi vapaasti valittavaa modulia. Yhden modulin kesto on 2 viikonloppua, jolloin jatkokoulutuksen koulutuksellinen kokonaismäärä on 54h.

Ensimmäinen uuden ohjelman mukainen Eskari-koulutusjakso pidetään 6.-7.6.2015 Tampereella.